Tagalog Pranses Aralin 101 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 101. Pagtatrabaho: Paglalapat para sa trabaho

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Je cherche un emploi
Naghahanap ako nang trabaho
Puis-je voir votre C.V.?
Maaari ko makita ang iyong resume?
Voici mon C.V.
Narito ang aking resume
Avez-vous des références que je puisse contacter?
May reference na maaari akong makipag-ugnay?
Voici la liste de mes références
Narito ang isang listahan ng aking mga sanggunian
Combien d’expérience avez-vous?
May karanasan ka ba?
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
Gaano ka na katagal nagtatrabaho sa patlang na ito?
Trois ans
3 taon
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
Ako ay isang mataas na nagtapos ng paaralan
J’ai un diplôme universitaire
Ako ay isang nagtapos sa kolehiyo
Je cherche un mi-temps
Naghahanap nang pansamantalang trabaho
J’aimerais travailler à temps plein
Gusto ko na magtrabaho ng full time
Offrez-vous une assurance médicale?
Nag-aalok ka ba ng health insurance?
Oui, après six mois d'emploi
Oo, pagkatapos ng anim na buwan nang pagtatrabaho dito