Tagalog Pranses Aralin 100 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 100. Tanggapan: Muwebles

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Table (la)
La mesa
Corbeille à papier (la)
Basket nang basurang papel
Chaise (la)
Upuan
Haut-parleur (le)
Laud-ispiker
Drapeau (le)
Bandila
Est-ce son bureau?
Ang kanyang desk?
Message (le)
Mensahe
Lampe (la)
Lampara
Éclairage (le)
Liwanag