Tagalog Pranses Aralin 95 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 95. Doctor: pakikipag-usap sa doktor

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Avez-vous des béquilles?
Mayroon ba kayong panaklay?
Entorse (la)
Mapilay
Vous avez une fracture
Nabasag ang buto mo
J'ai besoin d'un antidouleur
Kailangan ko ng gamot para sa sakit
Je ne fais pas d’hypertension
Wala akong mataas na presyon ng dugo
Je suis enceinte
Buntis ako
J’ai des plaques rouges
Mayroon akong pantal
La blessure est infectée
Cut ay nahawaan
Regardez ce bleu
Hanapin sa ito gasgas
Grippe (la)
Trangkaso
J’ai un rhume
Mayroon akong sipon
J’ai des frissons
Mayroon akong panginginig
Où avez-vous mal?
Saan sumasakit?
Partout
Sa lahat ng dako
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
Gaano mo na katagal nadadama?
Je me sens comme ça depuis trois jours
Nadarama ko na nang 3 araw
Prenez-vous des médicaments?
Umiinom ka ba nang gamot?
Oui, pour le cœur
Oo, para sa aking puso