Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 95 Doctor: pakikipag-usap sa doktor

Bokabularyo

Mayroon ba kayong panaklay?
Avez-vous des béquilles?
Mapilay
Entorse (la)
Nabasag ang buto mo
Vous avez une fracture
Kailangan ko ng gamot para sa sakit
J'ai besoin d'un antidouleur
Wala akong mataas na presyon ng dugo
Je ne fais pas d’hypertension
Buntis ako
Je suis enceinte
Mayroon akong pantal
J’ai des plaques rouges
Cut ay nahawaan
La blessure est infectée
Hanapin sa ito gasgas
Regardez ce bleu
Trangkaso
Grippe (la)
Mayroon akong sipon
J’ai un rhume
Mayroon akong panginginig
J’ai des frissons
Saan sumasakit?
Où avez-vous mal?
Sa lahat ng dako
Partout
Gaano mo na katagal nadadama?
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
Nadarama ko na nang 3 araw
Je me sens comme ça depuis trois jours
Umiinom ka ba nang gamot?
Prenez-vous des médicaments?
Oo, para sa aking puso
Oui, pour le cœur