Tagalog Pranses Aralin 93 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 93. Doctor: maysakit

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Je dois voir un médecin
Kailangan kong makita ang doktor
Est-ce que le médecin est là?
Ito ba ang opisina nang doktor?
Je ne me sens pas bien
Masama ang pakiramdam ko
Je suis malade
Ako ay may sakit
J’ai mal au ventre
Mayroon akong sakit ng tiyan
J’ai mal à la tête
Mayroon akong sakit ng ulo
Je dois me coucher
Kailangan ko upang ihiga
J’ai mal à la gorge
Aking lalamunan Masakit
J’ai la nausée
Parang susuka ako
J’ai une réaction allergique
Mayroo akong allegy
J’ai la diarrhée
Mayroon akong pagdudumi
J’ai la tête qui tourne
Ako ay nahihilo
J’ai la migraine
Mayroon akong isang sobrang sakit ng ulo