Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 93 Doctor: maysakit

Bokabularyo

Kailangan kong makita ang doktor
Je dois voir un médecin
Ito ba ang opisina nang doktor?
Est-ce que le médecin est là?
Masama ang pakiramdam ko
Je ne me sens pas bien
Ako ay may sakit
Je suis malade
Mayroon akong sakit ng tiyan
J’ai mal au ventre
Mayroon akong sakit ng ulo
J’ai mal à la tête
Kailangan ko upang ihiga
Je dois me coucher
Aking lalamunan Masakit
J’ai mal à la gorge
Parang susuka ako
J’ai la nausée
Mayroo akong allegy
J’ai une réaction allergique
Mayroon akong pagdudumi
J’ai la diarrhée
Ako ay nahihilo
J’ai la tête qui tourne
Mayroon akong isang sobrang sakit ng ulo
J’ai la migraine