Tagalog Pranses Aralin 90 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 90. Bakasyon: Wild hayop

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Il y a beaucoup de grenouilles ici
Mayroong maraming palaka dito
Est-ce que ce sont des chèvres?
May mga kambing ba dito?
Canard (le)
Pato
Est-ce que le perroquet parle?
Maaari ba ang parot makipag-usap?
Tortue (la)
Pagong
Singe (le)
Unggoy
Est-ce un serpent venimeux?
Ang ahas ba ay may lason?
Vache (la)
Baka
Lézard (le)
Tuko
Souris (la)
Daga
Crocodile (le)
Buwaya