Tagalog Pranses Aralin 88 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 88. Bakasyon: Pangunahing gawain

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

J’aime jouer aux dames
Gusto ko upang i-play ang mga pamato
Je veux jouer aux cartes
Gusto ko upang i-play ang mga card
Je n'aime pas les échecs
Hindi ko gusto i-play chess
Je ne dois pas aller au restaurant
Hindi ko kailangang pumunta sa restaurante
J’aime faire voler un cerf-volant
Gusto ko lumipad nang kite
Je n’aime pas l’alpinisme
Hindi ko gusto ang mountain climbing
J’aime faire du vélo
Gusto ko sumakay ng bisikleta
Je ne veux pas jouer de jeux vidéo
Hindi ko nais i-play ang mga video game
J’aime danser
Gusto ko sumayaw
J’aime jouer
Gusto kong maglaro
Je dois rentrer chez moi
Kailangan kong bumalik sa bahay
Je dois aller dormir
Kailangan kong matulog
J’aime écrire des poèmes
Gusto kong magsulat ng mga poems