Tagalog Pranses Aralin 87 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 87. Bakasyon: Kailangan ko

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Je vais me promener
Ako ay lalakad
Je ne dois pas regarder la télévision
Hindi ko kailangang manood ng telebisyon
Je ne dois pas regarder le film
Hindi ko kailangan manood nang pelikula
Je dois utiliser l’ordinateur
Kailangan kong gamitin ang computer
Je dois traverser la rue
Kailangan kong i-cross ang kalye
Je dois dépenser de l’argent
Kailangan ko na gumastos ng pera
Je dois l’envoyer par la poste
Kailangan kong ipadala ito sa pamamagitan ng koreo
Je dois faire la queue
Kailangan kong pumila
Je ne dois pas déposer d’argent à la banque
Hindi ko kailangan na magdeposito ng pera sa bangko