Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 84 Tabing-dagat: Panoorin para sa pasalungat na agos sa ilalim ng tubig

Bokabularyo

Sandy ba ang beach?
Est-ce une plage de sable?
Mayroon bang isang tagapagsagip?
Y a-t-il un maître nageur?
kailan?
À quelles heures?
Ligtas ba para sa mga bata?
Est-ce sûr pour les enfants?
Ligtas bang lumangoy dito?
Peut-on se baigner ici sans risques?
Maaari bang lumangoy dito?
Peut-on se baigner ici?
Ang tubig ba ay malamig?
Est-ce que l’eau est froide?
Maaari bang sumisid dito nang walang panganib?
Peut-on plonger ici sans risques?
May mapanganib pasalungat na agos sa ilalim ng tubig?
Y a-t-il un courant sous-marin dangereux?
Anong oras ang pagtaas ang tubig?
À quelle heure est la marée haute?
Anong oras ang low tide?
À quelle heure est la marée basse?
May isang malakas na kasalukuyang?
Est-ce que le courant est fort?
Paano ako makakakuha ng sa isla?
Comment faire pour aller sur l'île?
May isang bangka na maaaring tumagal ng sa amin doon?
Y a-t-il un bateau qui puisse nous y emmener?