Tagalog Pranses Aralin 69 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 69. Pagkain: Tindahan ng pagkain

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Épicerie (la)
Grocery store
L’épicerie est ouverte
Ang pamilihan na tindahan ay bukas
Caddie (le)
Pinangbili na kariton
Panier (le)
Basket
Avez-vous du riz?
Mayroon ba kayong kanin?
Acheter
Bumili
Payer
Magbayad
À quel rayon?
Sa anong pasilyo?
Boucherie (la)
Tindahan ng karne
Boulangerie-pâtisserie (la)
Panaderya
Où puis-je trouver l’eau?
Nasaan ang tubig?
Cuisiner
Magluto
Dîner en famille
Hapunan kasama ang pamilya
J’ai faim
Gutom ako
Mettre la table
Ihanda and la mesa