Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 62 Kainan: Paghahanap ng restaurant

Bokabularyo

Nasaan ang mahusay na restaurante dito?
Où y a-t-il un bon restaurant?
Kailangan namin ng lamesa para sa apat
Nous voudrions une table pour quatre
Gusto kong magreserba ng lamesa para sa dalawang tao
Je voudrais réserver une table pour deux
Weyter
Serveur (le)
Weytres
Serveuse (la)
Maaari ko makita ang menu?
Puis-je voir le menu?
Anong marerekomenda ninyo?
Que recommandez-vous?
Ano ang kasama?
Qu’est-ce qui est compris?
Kasama ba ang salad?
Est-ce que la salade est comprise?
Ano ang sopas ngayong araw?
Quelle est la soupe du jour?
Ano ang mga espesyal ngayon?
Quel est le plat du jour?
Ano ang gusto mong kainin?
Avez-vous fait votre choix?
Ang dessert ng araw
Le dessert du jour