Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 61 Pambilihan: Ang isang pagbebenta

Bokabularyo

Naghahanap ako para nang kuwintas
Je cherche un collier
May nabenta ba?
Avez-vous des articles en réclame?
Ako ay magbayad nang cash
Je vais payer cash
Maari mo bang hawakan para sa akin?
Pouvez-vous me le garder?
Tumatanggap ba kayo ng credit cards?
Est-ce que vous accepter les cartes de crédit?
Gusto kong magpapalit nito
Je voudrais échanger ceci
Maaari ko bang ibalik ito?
Puis-je le retourner?
Buksan
Ouvert
Sarado
Fermé
Sarado para sa tanghalian
Fermé pour le déjeuner
Resibo
Reçu
Sira
Défectueux
Nasira
Cassé
Lumabas
Sortie (la)
Pasukan
Entrée (la)
Ahente
Vendeur (le)
Anong oras sasara sa tindahan?
À quelle heure le magasin ferme-t-il?