Tagalog Pranses Aralin 57 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 57. Pambilihan: Ipakita sa akin

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Je vais faire du shopping
Ako ay magsyasyaping
Où est le centre commercial?
Saan ang pangunahing shopping area?
Je veux aller au centre commercial
Gusto kong pumunta sa shopping center
Pourriez-vous m’aider?
Maaari mo ba akong tulungan?
Je regarde simplement
Tumitinggin tinggin lang
Pourriez-vous me montrer quelques chemises?
Puwede ninyo bang ipakita sa akin ang mga kamiseta?
Où est la cabine d’essayage?
Nasaan ba pwedeng magpalit?
Est-ce que je peux l’essayer?
Maaari ko bang subukan ito?
La couleur ne me va pas
Kulay ay hindi angkop sa akin
L'avez-vous dans une autre couleur?
Mayroon ba kayo nito sa ibang kulay?
J’aime
Gusto ko ito
Je n’aime pas
Hindi ko gusto ito