Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 57 Pambilihan: Ipakita sa akin

Bokabularyo

Ako ay magsyasyaping
Je vais faire du shopping
Saan ang pangunahing shopping area?
Où est le centre commercial?
Gusto kong pumunta sa shopping center
Je veux aller au centre commercial
Maaari mo ba akong tulungan?
Pourriez-vous m’aider?
Tumitinggin tinggin lang
Je regarde simplement
Puwede ninyo bang ipakita sa akin ang mga kamiseta?
Pourriez-vous me montrer quelques chemises?
Nasaan ba pwedeng magpalit?
Où est la cabine d’essayage?
Maaari ko bang subukan ito?
Est-ce que je peux l’essayer?
Kulay ay hindi angkop sa akin
La couleur ne me va pas
Mayroon ba kayo nito sa ibang kulay?
L'avez-vous dans une autre couleur?
Gusto ko ito
J’aime
Hindi ko gusto ito
Je n’aime pas