Tagalog Pranses Aralin 52 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 52. Sa paligid ng bayan: Saan?

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Où est l’arrêt d’autobus?
Saan ang bus stop?
Quel est le prochain arrêt?
Ano ang susunod na hinto?
Est-ce mon arrêt?
Ito ba ang aking stop?
Excusez-moi, je descends ici
Mawalang galang na, kailangan ko nang bumaba dito
Où est le musée?
Saan ang museo?
Téléphone public (le)
Pampublikong telepono
Y a-t-il un annuaire?
Direktoryo ng telepono?
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
Kayo ba ay nagtitinda ng mga magazine sa Ingles?
À quelle heure commence le film?
Anong oras ang magsimula ng pelikula?
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
Gusto ko ng apat na tiket mangyaring
Est-ce que le film est en anglais?
Ay ang pelikula sa Ingles?
Pop-corn (le)
Papkorn
Où puis-je trouver une pharmacie?
Saan ako maaaring makahanap ng parmasya?
Centre-ville (le)
Bayan