Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 52 Sa paligid ng bayan: Saan?

Bokabularyo

Saan ang bus stop?
Où est l’arrêt d’autobus?
Ano ang susunod na hinto?
Quel est le prochain arrêt?
Ito ba ang aking stop?
Est-ce mon arrêt?
Mawalang galang na, kailangan ko nang bumaba dito
Excusez-moi, je descends ici
Saan ang museo?
Où est le musée?
Pampublikong telepono
Téléphone public (le)
Direktoryo ng telepono?
Y a-t-il un annuaire?
Kayo ba ay nagtitinda ng mga magazine sa Ingles?
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
Anong oras ang magsimula ng pelikula?
À quelle heure commence le film?
Gusto ko ng apat na tiket mangyaring
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
Ay ang pelikula sa Ingles?
Est-ce que le film est en anglais?
Papkorn
Pop-corn (le)
Saan ako maaaring makahanap ng parmasya?
Où puis-je trouver une pharmacie?
Bayan
Centre-ville (le)