Tagalog Pranses Aralin 49 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 49. Hotel: Oras upang pumunta

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Où est l’ambassade américaine?
Saan ang Amerikano embahada?
Où puis-je trouver un taxi?
Saan ako maaaring makahanap ng taxi?
Je dois louer une voiture
Kailangan kong magrenta ng kotse
Pouvez-vous m’appeler un taxi?
Maaari kang kumuha ng taxi?
J’aime le balcon
Gusto ko ang balkonahe
J’ai besoin d’un chasseur
Kailangan ko ng isang sugo
Je suis prêt à régler la note
Ako ay handa nang umalis
J’ai fait un bon séjour
Nagustohan ko ang aking pasamtalang pagtira
C’est un bel hôtel
Ito ay isang magandang hotel
Votre personnel est remarquable
Iyong mga tauhan ay magagaling
Je vous recommanderai
Irerekomenda kita
Merci pour tout
Salamat sa iyo para sa lahat