Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 49 Hotel: Oras upang pumunta

Bokabularyo

Kailangan kong magrenta ng kotse
Je dois louer une voiture
Saan ang Amerikano embahada?
Où est l’ambassade américaine?
Gusto ko ang balkonahe
J’aime le balcon
Saan ako maaaring makahanap ng taxi?
Où puis-je trouver un taxi?
Kailangan ko ng isang sugo
J’ai besoin d’un chasseur
Ako ay handa nang umalis
Je suis prêt à régler la note
Maaari kang kumuha ng taxi?
Pouvez-vous m’appeler un taxi?
Nagustohan ko ang aking pasamtalang pagtira
J’ai fait un bon séjour
Ito ay isang magandang hotel
C’est un bel hôtel
Iyong mga tauhan ay magagaling
Votre personnel est remarquable
Irerekomenda kita
Je vous recommanderai
Salamat sa iyo para sa lahat
Merci pour tout