Tagalog Pranses Aralin 48 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 48. Hotel: Reserbasyon sa kwarto ng Hotel

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Pouvez-vous me recommander un hôtel bon marché?
Puwede ba kayong magrekomenda ng murang otel?
Quel est le prix d’une nuit?
Magkano ang halaga nito bawat gabi?
Je vais rester trois semaines
Magtatagal nang tatlong linggo
Combien coûte la semaine?
Magkano ang gastos sa bawat linggo?
Avez-vous une chambre libre?
Mayroon ba kayong isang kuwarto na magagamit?
Avez-vous une piscine?
Mayroon ba kayong ng pool?
Où est la piscine?
Saan ang pool?
Puis-je voir la chambre?
Maaari ko bang makita ang mga kuwarto?
Avez-vous quelque chose de moins cher?
Mayroon bang anumang mas mura?
Avez-vous un restaurant?
Mayroon ba kayong restaurante?