Tagalog Pranses Aralin 47 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 47. Hotel: Mga kailangan

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Où est l’ascenseur?
Saan ang elevator?
Je voudrais parler à la direction
Kailangan kong makipag-usap sa manager ang
La douche ne fonctionne pas
Ang shower ay hindi gumagana
Il n’y a pas de couvertures dans la chambre
Ang kuwarto ay walang mga kumot
Pourriez-vous m’apporter un autre oreiller?
Maaari mong Pakidalhan ako ng isa pang unan?
Notre chambre n’a pas été nettoyée
Aming kuwarto ay hindi pa nalinis
Nous avons besoin de serviettes pour la piscine
Kailangan namin ng mga tuwalya para sa pool
Il n’y a pas d’eau chaude
Walang mainit na tubig
Je n’aime pas cette chambre
Hindi ko gusto ang kuwartong ito
Nous voulons une chambre climatisée
Kailangan namin ng mga naka-air condition na kuwarto
Je n’ai pas de réservation
Wala akong reservation