Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 47 Hotel: Mga kailangan

Bokabularyo

Saan ang elevator?
Où est l’ascenseur?
Kailangan kong makipag-usap sa manager ang
Je voudrais parler à la direction
Ang shower ay hindi gumagana
La douche ne fonctionne pas
Ang kuwarto ay walang mga kumot
Il n’y a pas de couvertures dans la chambre
Maaari mong Pakidalhan ako ng isa pang unan?
Pourriez-vous m’apporter un autre oreiller?
Aming kuwarto ay hindi pa nalinis
Notre chambre n’a pas été nettoyée
Kailangan namin ng mga tuwalya para sa pool
Nous avons besoin de serviettes pour la piscine
Walang mainit na tubig
Il n’y a pas d’eau chaude
Hindi ko gusto ang kuwartong ito
Je n’aime pas cette chambre
Kailangan namin ng mga naka-air condition na kuwarto
Nous voulons une chambre climatisée
Wala akong reservation
Je n’ai pas de réservation