Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 45 Paglalakbay: Dadating sa iyong patutunguhang

Bokabularyo

Maligayang pagdating
Bienvenue
Narito ang aking pasaporte
Voici mon passeport
Mayroon ba kayong anumang idedeklara?
Avez-vous quelque chose à déclarer?
Oo, mayroon akong isang bagay na idedeklara
Oui, j’ai quelque chose à déclarer
Hindi, wala akong idedeklara
Non, je n’ai rien à déclarer
Ako ay nandito para sa negosyo
Je suis en voyage d’affaires
Ako ay dito para sa bakasyon
Je suis en vacances
Ako dito pars sa isang linggo
Je suis ici pour une semaine
Ako naglalagi sa Marriott hotel
Je suis descendu au Marriott
Saan ko maaaring i-claim ang aking bagahe?
Où puis-je récupérer mes bagages?
Saan ang customs?
Où est la douane?
Maaari ba ninyo akong tulungan sa aking bag?
Pouvez-vous m’aider avec mes bagages s’il vous plaît?
Maaari ko bang makita ang iyong bagahe claim na ticket?
Montrez-moi votre étiquette de récupération de bagages