Tagalog Pranses Aralin 45 Bokabularyo aralin

Pranses :: Aralin 45. Paglalakbay: Dadating sa iyong patutunguhang

loading

Bokabularyo :: Pranses Tagalog

Bienvenue
Maligayang pagdating
Voici mon passeport
Narito ang aking pasaporte
Avez-vous quelque chose à déclarer?
Mayroon ba kayong anumang idedeklara?
Oui, j’ai quelque chose à déclarer
Oo, mayroon akong isang bagay na idedeklara
Non, je n’ai rien à déclarer
Hindi, wala akong idedeklara
Je suis en voyage d’affaires
Ako ay nandito para sa negosyo
Je suis en vacances
Ako ay dito para sa bakasyon
Je suis ici pour une semaine
Ako dito pars sa isang linggo
Je suis descendu au Marriott
Ako naglalagi sa Marriott hotel
Où puis-je récupérer mes bagages?
Saan ko maaaring i-claim ang aking bagahe?
Où est la douane?
Saan ang customs?
Pouvez-vous m’aider avec mes bagages s’il vous plaît?
Maaari ba ninyo akong tulungan sa aking bag?
Montrez-moi votre étiquette de récupération de bagages
Maaari ko bang makita ang iyong bagahe claim na ticket?