Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 44 Paglalakbay: Saan mo dumalo?

Bokabularyo

Saan ka pupunta?
Où allez-vous?
Gaano karaming mga bag mayroon ka?
Combien de pièces de bagage avez-vous?
Mag babakasyon ako
Je vais en vacances
Ako ay mag babakasyon para sa isang negosyo
Je vais en voyage d’affaires
Ano ang terminal kailangan?
Quel terminal cherchez-vous?
Gusto ko ng puwesto nasa pasilyo
J’aimerais une place côté couloir
Gusto ko ng upuan sa window
J’aimerais une place côté hublot
Bakit ang eroplano ay naantala?
Pourquoi l’avion a-t-il été retardé?
Magpako ng tingin iyong seatbelt
Attachez vos ceintures
Maaari ba akong magkaroon ng isang kumot?
Puis-je avoir une couverture?
Nasaan ba ang terminal A
Je cherche le terminal A
Anong oras kami dadating?
À quelle heure allons-nous atterrir?
Terminal B ay para sa mga internasyonal na flight
Le terminal B est réservé aux vols internationaux