Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 20 Mga tao: mga miyembro ng Pamilya

Bokabularyo

Mga tao
Les gens
Ina
Mère (la)
Ama
Père (le)
Kapatid na lalaki
Frère (le)
Kapatid na babae
Sœur (la)
Anak na lalaki
Fils (le)
Anak na babae
Fille (la)
Pamangking lalaki
Neveu (le)
Pamangking babae
Nièce (la)
Lolo
Grand-père (le)
Lola
Grand-mère (la)