Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 18 Direksyon: Saan?

Bokabularyo

Sa likod ng
Derrière
Sa harap ng
Devant
Sa tabi
À côté de
Unang pinto sa kanan
Première porte à droite
Sa ika-apat na ilaw lumiko sa kanan
Tournez à droite au quatrième feu tricolore
Naiintindihan ba ninyo ako?
Me comprenez-vous?
Hilaga
Direction Nord
Kanluran
Direction Ouest
Timog
Direction Sud
Silangan
Direction Est
Sa kanan
À droite
Sa kaliwa
À gauche
Mayroon bang elevator dito?
Y a-t-il un ascenseur?
Nasaan ang mga hagdan?
Où est l’escalier?
Anong direksyon?
Dans quelle direction?
Ikalawang pinto sa kaliwa
Deuxième porte à gauche
Kumaliwa sa kanto
Au coin, tournez à gauche