Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 6 Simula: Maikling tanong

Bokabularyo

Kailan?
Quand?
Saan?
Où?
Aling?
Lequel?
Sino?
Qui?
Kaninong?
À qui?
Bakit?
Pourquoi?
Kaninong?
De qui?
Ano?
Quoi?
Paano?
Comment?
Gaano katagal?
Combien de temps?
Kung gaano kalaki ang?
Combien?
Mayroon ba kayong?
Avez-vous?
Para kanino?
À qui?
Sa kung ano?
Avec quoi?