Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

German :: Aralin 102 Pagtatrabaho: Naghahanap para sa trabaho

Bokabularyo

Mayroon ba kayong isang gumaganang permit?
Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?
Mayroon akong isang gumaganang permit
Ich habe eine Arbeitserlaubnis
Wala akong gumaganang permit
Ich habe keine Arbeitserlaubnis
Kailan kang maaari simula?
Wann können Sie anfangen?
Magbayad ako ng sampung Euros isang oras
Ich zahle zehn Euro pro Stunde
Kong bayaran sa bawat linggo
Ich zahle wöchentlich
Kada buwan
Monatlich
Punta ka dito pag 8:00 AM
Seien Sie um acht Uhr morgens hier
Trabaho ay magtatapos sa 4:30
Die Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig
Mayroon kang Sabado at Linggo na off
Sie haben samstags und sonntags frei
magsuot ka ng uniporme
Sie müssen Berufskleidung tragen
Gusto mo ba ito
Machen Sie es so