Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

German :: Aralin 84 Tabing-dagat: Panoorin para sa pasalungat na agos sa ilalim ng tubig

Bokabularyo

Sandy ba ang beach?
Ist es ein Sandstrand?
Mayroon bang isang tagapagsagip?
Gibt es einen Badewärter?
kailan?
Zu welchen Zeiten?
Ligtas ba para sa mga bata?
Ist es sicher für Kinder?
Ligtas bang lumangoy dito?
Ist es sicher zu schwimmen?
Maaari bang lumangoy dito?
Können wir hier schwimmen?
Ang tubig ba ay malamig?
Ist das Wasser kalt?
Maaari bang sumisid dito nang walang panganib?
Können wir hier gefahrlos tauchen?
May mapanganib pasalungat na agos sa ilalim ng tubig?
Gibt es gefährlichen Sog?
Anong oras ang pagtaas ang tubig?
Wann ist Flut?
Anong oras ang low tide?
Wann ist Ebbe?
May isang malakas na kasalukuyang?
Gibt es gefährliche Strömungen?
Paano ako makakakuha ng sa isla?
Wie komme ich zur Insel?
May isang bangka na maaaring tumagal ng sa amin doon?
Kann uns ein Boot bringen?