Tagalog Aleman Aralin 84 Bokabularyo aralin

Aleman :: Aralin 84. Tabing-dagat: Panoorin para sa pasalungat na agos sa ilalim ng tubig

loading

Bokabularyo :: Aleman Tagalog

Ist es ein Sandstrand?
Sandy ba ang beach?
Gibt es einen Badewärter?
Mayroon bang isang tagapagsagip?
Zu welchen Zeiten?
kailan?
Ist es sicher für Kinder?
Ligtas ba para sa mga bata?
Ist es sicher zu schwimmen?
Ligtas bang lumangoy dito?
Können wir hier schwimmen?
Maaari bang lumangoy dito?
Ist das Wasser kalt?
Ang tubig ba ay malamig?
Können wir hier gefahrlos tauchen?
Maaari bang sumisid dito nang walang panganib?
Gibt es gefährlichen Sog?
May mapanganib pasalungat na agos sa ilalim ng tubig?
Wann ist Flut?
Anong oras ang pagtaas ang tubig?
Wann ist Ebbe?
Anong oras ang low tide?
Gibt es gefährliche Strömungen?
May isang malakas na kasalukuyang?
Wie komme ich zur Insel?
Paano ako makakakuha ng sa isla?
Kann uns ein Boot bringen?
May isang bangka na maaaring tumagal ng sa amin doon?