Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Dutch :: Aralin 26 Oras: Anong araw ito?

Bokabularyo

2011
Tweeduizendelf
2012
Tweeduizendtwaalf
2013
TweeduizendDertien
2014
Tweeduizendviertien
2015
Tweeduizendvijftien
2016
Tweeduizendzestien
2017
Tweeduizendzeventien
2018
Tweeduizendachtien
2019
Tweeduizendnegentien
Anong araw ba ngayon?
Welke dag is het vandaag?
Ngayon ay Nobyembre 21, 2013
Vandaag is het éénentwintig november TweeduizendDertien
Nakaraang linggo
Vorige week
Nakaraang buwan
Vorige maand
Sa susunod na linggo
Volgende week
Sa susunod na buwan
Volgende maand
Sa susunod na taon
Volgend jaar
Ngayong gabi
Vanavond
Kagabi
Gisteravond
Bukas ng umaga
Morgen ochtend
Kamakalawa
Eergisteren
Sa makalawa
Overmorgen
Katapusan ng linggo
Weekend