Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Dutch :: Aralin 25 Oras: Buwan ng taon

Bokabularyo

Ang mga buwan ng taon
De maanden van het jaar
Enero
Januari
Pebrero
Februari
Marso
Maart
Abril
April
Mayo
Mei
Hunyo
Juni
Hulyo
Juli
Agosto
Augustus
Setyembre
September
Oktubre
Oktober
Nobyembre
November
Disyembre
December