Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Dutch :: Aralin 17 Direksyon: Down ang hall

Bokabularyo

Direcho pa po
Rechtdoor
Na sa likuran
Achteraan
Sa harapan
Vooraan
Sa Loob
Binnen
Sa labas
Buiten
Dito
Hier
Doon
Daar
Malapit
Dichtbij
Na sa pader
Langs de muur
Malayo
Ver
Sa paligid ng sulok
Om de hoek
Sa desk
Bij het bureau
Sa linya
In de rij
Pababa ng hagdanan
Beneden
Sa itaas na palapag
Boven
Na sa bulwagan
Eind van de gang