Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Dutch :: Aralin 14 Numero: 100 sa pamamagitan ng 1000

Bokabularyo

100
Honderd
200
Tweehonderd
300
Driehonderd
400
Vierhonderd
500
Vijfhonderd
600
Zeshonderd
700
Zevenhonderd
800
Achthonderd
900
Negenhonderd
1000
Duizend