Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Dutch :: Aralin 10 Numero: 0 hanggang 10

Bokabularyo

Mga Numero
Nummers
1
Één
2
Twee
3
Drie
4
Vier
5
Vijf
6
Zes
7
Zeven
8
Acht
9
Negen
10
Tien