Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 102 Pagtatrabaho: Naghahanap para sa trabaho

Bokabularyo

Mayroon ba kayong isang gumaganang permit?
¿Tiene permiso de trabajo?
Mayroon akong isang gumaganang permit
Tengo permiso de trabajo
Wala akong gumaganang permit
No tengo permiso de trabajo
Kailan kang maaari simula?
¿Cuándo puede empezar?
Magbayad ako ng sampung dolyar ng isang oras
Pago diez dólares la hora
Kong bayaran sa bawat linggo
Le pagaré semanalmente
Kada buwan
Al mes
Punta ka dito pag 8:00 AM
Esté aquí a las ocho de la mañana
Trabaho ay magtatapos sa 4:30
El trabajo se acaba a las cuatro y media
Mayroon kang Sabado at Linggo na off
Tiene los sábados y domingos libres
magsuot ka ng uniporme
Tiene que usar uniforme
Gusto mo ba ito
Hágalo así