Tagalog Espanyol Aralin 102 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 102. Pagtatrabaho: Naghahanap para sa trabaho

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

¿Tiene permiso de trabajo?
Mayroon ba kayong isang gumaganang permit?
Tengo permiso de trabajo
Mayroon akong isang gumaganang permit
No tengo permiso de trabajo
Wala akong gumaganang permit
¿Cuándo puede empezar?
Kailan kang maaari simula?
Pago diez dólares la hora
Magbayad ako ng sampung dolyar ng isang oras
Le pagaré semanalmente
Kong bayaran sa bawat linggo
Al mes
Kada buwan
Esté aquí a las ocho de la mañana
Punta ka dito pag 8:00 AM
El trabajo se acaba a las cuatro y media
Trabaho ay magtatapos sa 4:30
Tiene los sábados y domingos libres
Mayroon kang Sabado at Linggo na off
Tiene que usar uniforme
magsuot ka ng uniporme
Hágalo así
Gusto mo ba ito