Tagalog Espanyol Aralin 101 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 101. Pagtatrabaho: Paglalapat para sa trabaho

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

Estoy buscando trabajo
Naghahanap ako nang trabaho
¿Puedo ver su hoja de vida?
Maaari ko makita ang iyong resume?
Está es mi hoja de vida
Narito ang aking resume
¿Tiene referencias a las que pueda llamar?
May reference na maaari akong makipag-ugnay?
Aquí tiene una lista de mis referencias
Narito ang isang listahan ng aking mga sanggunian
¿Cuánta experiencia tiene?
May karanasan ka ba?
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta especialidad?
Gaano ka na katagal nagtatrabaho sa patlang na ito?
Tres años
3 taon
Estoy graduado de la secundaria
Ako ay isang mataas na nagtapos ng paaralan
Estoy graduado de la universidad
Ako ay isang nagtapos sa kolehiyo
Busco trabajo de media jornada
Naghahanap nang pansamantalang trabaho
Quiero trabajar tiempo completo
Gusto ko na magtrabaho ng full time
¿Ofrece seguro médico?
Nag-aalok ka ba ng health insurance?
Si, cuando complete seis meses de trabajo aquí
Oo, pagkatapos ng anim na buwan nang pagtatrabaho dito