Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 101 Pagtatrabaho: Paglalapat para sa trabaho

Bokabularyo

Naghahanap ako nang trabaho
Estoy buscando trabajo
Maaari ko makita ang iyong resume?
¿Puedo ver su hoja de vida?
Narito ang aking resume
Está es mi hoja de vida
May reference na maaari akong makipag-ugnay?
¿Tiene referencias a las que pueda llamar?
Narito ang isang listahan ng aking mga sanggunian
Aquí tiene una lista de mis referencias
May karanasan ka ba?
¿Cuánta experiencia tiene?
Gaano ka na katagal nagtatrabaho sa patlang na ito?
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta especialidad?
3 taon
Tres años
Ako ay isang mataas na nagtapos ng paaralan
Estoy graduado de la secundaria
Ako ay isang nagtapos sa kolehiyo
Estoy graduado de la universidad
Naghahanap nang pansamantalang trabaho
Busco trabajo de media jornada
Gusto ko na magtrabaho ng full time
Quiero trabajar tiempo completo
Nag-aalok ka ba ng health insurance?
¿Ofrece seguro médico?
Oo, pagkatapos ng anim na buwan nang pagtatrabaho dito
Si, cuando complete seis meses de trabajo aquí