Tagalog Espanyol Aralin 95 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 95. Doctor: pakikipag-usap sa doktor

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

¿Tiene muletas?
Mayroon ba kayong panaklay?
Torcedura (la)
Mapilay
Usted tiene una fractura
Nabasag ang buto mo
Necesito medicina para el dolor
Kailangan ko ng gamot para sa sakit
Yo no tengo la presión alta
Wala akong mataas na presyon ng dugo
Estoy embarazada
Buntis ako
Yo tengo salpullido
Mayroon akong pantal
La cortada está infectada
Cut ay nahawaan
Mire este moretón
Hanapin sa ito gasgas
Influenza (la)
Trangkaso
Estoy resfriado
Mayroon akong sipon
Yo tengo escalofríos
Mayroon akong panginginig
¿Dónde le duele?
Saan sumasakit?
En todas partes
Sa lahat ng dako
¿Desde cuándo se siente así?
Gaano mo na katagal nadadama?
Me he sentido así por tres días
Nadarama ko na nang 3 araw
¿Está tomando algún medicamento?
Umiinom ka ba nang gamot?
Sí, para el corazón
Oo, para sa aking puso