Tagalog Espanyol Aralin 94 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 94. Doctor: Pinsala

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

¿Tiene fiebre?
Mayroon ba kayong lagnat?
Sí, tengo fiebre
Oo, mayroon akong lagnat
Tengo fiebre desde ayer
Mayroon akong lagnat kahapon
¿Puede llamarme a un doctor, por favor?
Maaari kang tumawag ng doktor?
¿Cuándo va a venir el doctor?
Kailan darating ang doktor
Me duele el pie
Masakit ang aking paa
Yo me caí
Nahulog ako
Tuve un accidente
Nagkaroon ako ng aksidente
Creo que me lo quebré
Tingin ko nasinira ito
Descanso en cama
Pahingga sa kama
Bolsa térmica (la)
Mainit na sapin
Bolsa de hielo (la)
Yelo na paketo
Soporte (el)
Tumirador
Necesita enyesarlo
Kailangan mo ng cast