Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 94 Doctor: Pinsala

Bokabularyo

Mayroon ba kayong lagnat?
¿Tiene fiebre?
Oo, mayroon akong lagnat
Sí, tengo fiebre
Mayroon akong lagnat kahapon
Tengo fiebre desde ayer
Maaari kang tumawag ng doktor?
¿Puede llamarme a un doctor, por favor?
Kailan darating ang doktor
¿Cuándo va a venir el doctor?
Masakit ang aking paa
Me duele el pie
Nahulog ako
Yo me caí
Nagkaroon ako ng aksidente
Tuve un accidente
Tingin ko nasinira ito
Creo que me lo quebré
Pahingga sa kama
Descanso en cama
Mainit na sapin
Bolsa térmica (la)
Yelo na paketo
Bolsa de hielo (la)
Tumirador
Soporte (el)
Kailangan mo ng cast
Necesita enyesarlo