Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 93 Doctor: maysakit

Bokabularyo

Kailangan kong makita ang doktor
Necesito ver a un médico
Ito ba ang opisina nang doktor?
¿Está el doctor en la oficina?
Masama ang pakiramdam ko
No me siento bien
Ako ay may sakit
Yo estoy enfermo
Mayroon akong sakit ng tiyan
Tengo dolor de estómago
Mayroon akong sakit ng ulo
Tengo dolor de cabeza
Ilapag
Acostar
Aking lalamunan Masakit
Me duele la garganta
Parang susuka ako
Tengo náusea
Mayroo akong allegy
Tengo una alergia
Mayroon akong pagdudumi
Tengo diarrea
Ako ay nahihilo
Estoy mareado
Mayroon akong isang sobrang sakit ng ulo
Tengo una migraña