Tagalog Espanyol Aralin 89 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 89. Bakasyon: Domestic na hayop

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

Animales (los)
Mga Hayop
¿Tiene un perro?
Mayroon ba kayo ng aso?
Soy alérgica a los gatos
Ako ay allergic sa pusa
Yo tengo un pájaro
Mayroon akong isang ibon
Conejo (el)
Kuneho
Gallina (la)
Inahin
Gallo (el)
Katyaw
A mí me gustan los caballos
Gusto ko nang kabayo
Pollo (el)
Manok
Puerco (el)
Baboy