Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 89 Bakasyon: Domestic na hayop

Bokabularyo

Mga Hayop
Animales (los)
Mayroon ba kayo ng aso?
¿Tiene un perro?
Ako ay allergic sa pusa
Soy alérgica a los gatos
Mayroon akong isang ibon
Yo tengo un pájaro
Kuneho
Conejo (el)
Inahin
Gallina (la)
Katyaw
Gallo (el)
Gusto ko nang kabayo
A mí me gustan los caballos
Manok
Pollo (el)
Baboy
Puerco (el)