Tagalog Espanyol Aralin 86 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 86. Bakasyon: Mga bagay na gusto kong gawin

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

A mí me gusta tomar fotos
Gusto kong kumuha ng litrato
A mí me gusta tocar la guitarra
Guston kong matuto kung paano tumogtog nang gitara
A mí no me gusta tejer
Ayaw kong mag-knit
A mí no me gusta pintar
Hindi ko gusto upang ipinta
A mí me gusta leer
Gusto kong bumasa
A mí no me gusta hacer aeromodelos
Ayaw kong gumawa nang modelo nang eroplano
A mí me gusta escuchar música
Gusto kong makinig sa musika
A mí me gusta coleccionar estampillas
Gusto ko mangolekta ng selyo
A mí no me gusta cantar
Ayaw kong kumanta
A mí me gusta dibujar
Gusto kong gumuhit