Tagalog Espanyol Aralin 84 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 84. Tabing-dagat: Panoorin para sa pasalungat na agos sa ilalim ng tubig

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

¿Es la playa de arena?
Sandy ba ang beach?
¿Hay algún salvavidas?
Mayroon bang isang tagapagsagip?
¿A qué horas?
kailan?
¿Es seguro para niños?
Ligtas ba para sa mga bata?
¿Es seguro nadar aquí?
Ligtas bang lumangoy dito?
¿Podemos nadar aquí?
Maaari bang lumangoy dito?
¿Está fría el agua?
Ang tubig ba ay malamig?
¿Se puede bucear aquí sin peligro?
Maaari bang sumisid dito nang walang panganib?
¿Hay una contracorriente peligrosa?
May mapanganib pasalungat na agos sa ilalim ng tubig?
¿A qué hora es la marea alta?
Anong oras ang pagtaas ang tubig?
¿A qué hora es la marea baja?
Anong oras ang low tide?
¿Hay una corriente fuerte?
May isang malakas na kasalukuyang?
¿Comó llego a la isla?
Paano ako makakakuha ng sa isla?
¿Hay algún barco que nos pueda llevar allá?
May isang bangka na maaaring tumagal ng sa amin doon?