Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 69 Pagkain: Tindahan ng pagkain

Bokabularyo

Grocery store
Supermercado (el)
Ang pamilihan na tindahan ay bukas
El supermercado está abierto
Sarado
Cerrado
Pinangbili na kariton
Carrito
Basket
Cesta
Mayroon ba kayong kanin?
¿Ustedes tienen arroz?
Bumili
Comprar
Magbayad
Pagar
Sa anong pasilyo?
¿En qué pasillo?
Tindahan ng karne
Carnicería (la)
Panaderya
Panadería (la)
Nasaan ang tubig?
¿En dónde está el agua?