Tagalog Espanyol Aralin 68 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 68. Kainan: Pagbabayad

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

¿Puedo hablar con el gerente?
Maaari ba akong makipag-usap sa manager?
¿Qué es esto?
Ano ito?
Cuenta (la)
Kuwenta
Propina (la)
Tip
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Maaari ba akong magbayad gamit ang credit card?
¿Cuánto le debo?
Magkano ang dapat kong bayaran?
La cuenta, por favor
Ang bill, pakiusap
¿Tiene otra tarjeta de crédito?
Mayroon ba kayong isa pang credit kard?
Yo necesito un recibo
Kailangan ko nang resibo
¿Dónde está el baño?
Nasaan ang banyo?
Salida (la)
Lumabas
Entrada (la)
Pasukan
Gracias por el buen servicio
Salamat sa iyo para sa mahusay na serbisyo