Tagalog Espanyol Aralin 65 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 65. Kainan: Paano pagkain?

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

Esto está sucio
Ito ay marumi
¿Puede darme más agua?
Maari mo ba akong bigyan nang isa pang tubig?
Estuvo delicioso
Masarap
De mejor calidad
Lalong mabuti
¿Está picante?
Ito ba ay maanghang?
¿El pescado está fresco?
Ang isda ba ay sariwa?
¿Son dulces?
Matamis ba ang mga ito?
Agrio
Maasim
La comida está fría
Ang pagkain ay malamig
Está fría
Ito ay malamig