Tagalog Espanyol Aralin 64 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 64. Kainan: Pag-order ng pagkain

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

La carne está cruda
Ang karne ay hilaw
A mí me gusta poco cocido
Gusto kong hinding luto masyado
A mí me gusta término medio
Gusto ko ito medium
Bien cocido
Maayos
Quiero probar un plato típico de la región
Gusto kong subukan ang isang rehiyonal na ulam
Yo tengo alergias a diferente comidas
Mayroon akong Allergy sa mga ibang pagkain
¿Qué ingredientes tiene?
Anong mga sangkap nito?
¿Qué tipo de carne tiene?
Anong uri ng karne mayroon ka?