Tagalog Espanyol Aralin 57 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 57. Pambilihan: Ipakita sa akin

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

Voy a ir de compras
Ako ay magsyasyaping
¿Dónde está la zona comercial?
Saan ang pangunahing shopping area?
Yo quiero ir al centro comercial
Gusto kong pumunta sa shopping center
¿Puede usted ayudarme?
Maaari mo ba akong tulungan?
Sólo estoy mirando
Tumitinggin tinggin lang
¿Podría mostrarme unas camisas?
Puwede ninyo bang ipakita sa akin ang mga kamiseta?
¿Dónde están los vestidores?
Nasaan ba pwedeng magpalit?
¿Puedo probármelo?
Maaari ko bang subukan ito?
El color no me sienta bien
Kulay ay hindi angkop sa akin
¿Usted lo tiene en otro color?
Mayroon ba kayo nito sa ibang kulay?
Me gusta
Gusto ko ito
No me gusta
Hindi ko gusto ito