Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 57 Pambilihan: Ipakita sa akin

Bokabularyo

Ako ay magsyasyaping
Voy a ir de compras
Saan ang pangunahing shopping area?
¿Dónde está la zona comercial?
Gusto kong pumunta sa shopping center
Yo quiero ir al centro comercial
Maaari mo ba akong tulungan?
¿Puede usted ayudarme?
Tumitinggin tinggin lang
Sólo estoy mirando
Puwede ninyo bang ipakita sa akin ang mga kamiseta?
¿Podría mostrarme unas camisas?
Nasaan ba pwedeng magpalit?
¿Dónde están los vestidores?
Maaari ko bang subukan ito?
¿Puedo probármelo?
Kulay ay hindi angkop sa akin
El color no me sienta bien
Mayroon ba kayo nito sa ibang kulay?
¿Usted lo tiene en otro color?
Gusto ko ito
Me gusta
Hindi ko gusto ito
No me gusta