Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 50 Hotel: Emerhensyang pagpahayag

Bokabularyo

Tumingin ka
Mire
Makinig ka
Escuche
Mag-ingat ka
Cuidado
Apoy
Fuego
Umalis ka
Fuera de aquí
Tulong
Ayuda
Tulungan ninyo ako
Socorro
Dali
Desee prisa
Itigil
Alto
Pulis
Policía
Ito ay isang emergencia
Es una emergencia