Tagalog Espanyol Aralin 47 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 47. Hotel: Mga kailangan

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

¿Dónde está el ascensor?
Saan ang elevator?
Necesito hablar con el gerente
Kailangan kong makipag-usap sa manager ang
La ducha no funciona
Ang shower ay hindi gumagana
El cuarto no tiene mantas
Ang kuwarto ay walang mga kumot
¿Puede traerme otra almohada?
Maaari mong Pakidalhan ako ng isa pang unan?
No han limpiado nuestro cuarto
Aming kuwarto ay hindi pa nalinis
Necesitamos toallas para la piscina
Kailangan namin ng mga tuwalya para sa pool
No hay agua caliente
Walang mainit na tubig
No me gusta este cuarto
Hindi ko gusto ang kuwartong ito
Necesitamos un cuarto con aire acondicionado
Kailangan namin ng mga naka-air condition na kuwarto
No tengo una reservación
Wala akong reservation