Tagalog Espanyol Aralin 44 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 44. Paglalakbay: Saan mo dumalo?

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

¿Para dónde se dirige usted?
Saan ka pupunta?
¿Cuántas maletas tiene?
Gaano karaming mga bag mayroon ka?
¿Qué terminal necesita?
Ano ang terminal kailangan?
Quisiera un asiento junto al pasillo
Gusto ko ng puwesto nasa pasilyo
Quisiera un asiento junto a la ventana
Gusto ko ng upuan sa window
¿Por qué el avión está retrasado?
Bakit ang eroplano ay naantala?
Abróchese su cinturón
Magpako ng tingin iyong seatbelt
¿Puedo tener una manta?
Maaari ba akong magkaroon ng isang kumot?
¿A qué hora vamos a aterrizar?
Anong oras kami dadating?