Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 35 Mga Kasalungat: Lumang / bagong

Bokabularyo

Luma
Viejo
Bago
Nuevo
Magaspang
Áspero
Makinis
Liso
Makapal
Grueso
Manipis
Delgado
Malamig (panahon)
Frío
Mainit (panahon)
Calor
Lahat
Todos
Wala
Ninguno
Bago
Antes
Pagkatapos
Después