Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 32 Mga Kasalungat: Cold / mainit

Bokabularyo

Malamig
Frío
Mainit
Caliente
Liwanag
Claro
Madilim
Oscuro
Masama
Malo
Mabuti
Bueno
Nag-iisa
Solo
Magkasama
Juntos
Basa
Mojado
Tuyo
Seco
Mayroon
Con
Wala
Sin