Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Spanish :: Aralin 26 Oras: Anong araw ito?

Bokabularyo

2011
Dos mil once
2012
Dos mil doce
2013
Dos mil trece
2014
Dos mil catorce
2015
Dos mil quince
2016
Dos mil dieciséis
2017
Dos mil diecisiete
2018
Dos mil dieciocho
2019
Dos mil diecinueve
Anong araw ba ngayon?
¿Qué día es hoy?
Ngayon ay Nobyembre 21
Hoy es el veinte y uno de noviembre
Nakaraang linggo
Semana pasada (la)
Nakaraang buwan
Mes pasado (el)
Sa susunod na linggo
Próxima semana (la)
Sa susunod na buwan
Próximo mes (el)
Sa susunod na taon
Próximo año (el)
Ngayong gabi
Esta noche
Kagabi
Anoche
Bukas ng umaga
Mañana por la mañana
Kamakalawa
Anteayer
Sa makalawa
Pasado mañana
Katapusan ng linggo
Fin de semana (el)